28265: כביש גישה לדפו 25 קריית הממשלה 25, ירושלים

דילוג לתוכן