5306: בית חולים הצרפתי ליד נוטרדם, ירושלים

דילוג לתוכן