6021: ליד המגדל מים, בועיינה-נוג'ידאת

דילוג לתוכן