7350: רמת שלמה מגרש 7 רחוב טולדנו פינת חזון איש אחרי הצומת, ירושלים

דילוג לתוכן