8121: בית חנינה רחוב אלקםר ליד המתנס , ירושלים

דילוג לתוכן