9952: תורה ועבודה פינת זנגויל, ירושלים

דילוג לתוכן