2397: כביש גישה בין אלקנה לעץ אפרים, יציאה מרחוב עורי צפון באלקנה, אלקנה

דילוג לתוכן