11970: סולובייצ'יק פינת דוד ילין , ירושלים

דילוג לתוכן