12806: גילה רחוב הקינמון+רחוב הצרי, ירושלים

דילוג לתוכן