13181: חיים ויצמן (מתחם 815, חטיבה עליונה תיכון), ראש העין

דילוג לתוכן