13729: שכונה מערבית חדשה, בועיינה-נוג'ידאת

דילוג לתוכן