14150: בניין המעוצה המיקומית, כפר ברא

דילוג לתוכן