14516: רחוב שמיר בוואדי מתחת לרחוב שמיר; ההכנת תשתית לבניה ללא רחוב ללא גידור ללא שלטים, ירושלים

דילוג לתוכן