3019: יש בנעלה מספר אתרי בנייה , נעלה דרום צמוד לרחוב ענבר , נעלה

דילוג לתוכן