14686: מרים הנביאה מול מספר 30 ועד דבורה הנביאה מגרש 531 מגרש 531 גוש 34518 חלקה 36, בית שמש

דילוג לתוכן