14711: מתחם הקישון של רכבת ישראל (חבילה 3), חיפה

דילוג לתוכן