15224: החשמונאים אולמי נאות ירושלים, בני ברק

דילוג לתוכן