15225: החשמונאים אולמי נאות ירושלים, בני ברק

דילוג לתוכן