15747: רחוב השרון פינת יהונתן פינת יהונתן/השרון, חיפה

דילוג לתוכן