16207: אהרון שעשוע ( בתחילת הרחוב), ירושלים

דילוג לתוכן