16647: לוסנג'לאס (כיכר מגדלי התאומים נקרא גם "בית מדברי") 891, אילת

דילוג לתוכן