16776: ריש לקיש .11-19. 1 – 7, בית שמש

דילוג לתוכן