950: בכניסה לישוב מנוף, מועצה אזורית משגב. פרוייקט "דורות" , מנוף

דילוג לתוכן