18147: הרב עובדיה מול בית הכנסת 1עבודה בגובה, דימונה

דילוג לתוכן