19386: כביש עוקף הקיבוץ – ליד שדה התירס א, מזרע

דילוג לתוכן