20880: הרחבת היישוב אתר בניה יזם הרי זהב, מבוא דותן

דילוג לתוכן