22389: תומס אדיסון אין מספרים, אך רחוב קצר ומזהים לפי שם הקבלן, נתניה

דילוג לתוכן