22867: קריניצי 51 בין הרואה להרצל, רמת גן

דילוג לתוכן