22952: מנשה בן ישראל פינת דולינצקי בניין בינוי פינוי , רחובות

דילוג לתוכן