23319: כנסה הדרומית לעיר כניסה של סעיד אלחרומי, רהט

דילוג לתוכן