23370: גולדה מאיר גולדה מאיר, ירושלים

דילוג לתוכן