23729: ליד המסגד מעוצה מקומית מבנה רב תכלית ען נקופה , עין נקובא

דילוג לתוכן