23995: תחנת כוח אורות רבין אורות רבין, 2 תחנות כוח , חדרה

דילוג לתוכן