24416: גבעת התחמושת בתיאור הליקוי, תל אביב – יפו

דילוג לתוכן