25099: מספר מגרש 1822185, תוכנית: גז/12/525 מול רחו אור התורה, כפר חב

דילוג לתוכן