25564: ירושלים, רחוב רמות, מתחת לגשר פרויקט עבודה בירידה מרחוק, רמות

דילוג לתוכן